Obchodní vyjednávání

Základní info

Obsah semináře:
* Základní rysy a strategie obchodních vyjednávání
* Zdroje síly a moci pro obchodní vyjednávání
* Vyjednávací taktiky a taktický nátlak
* Jak převzít a udržet kontrolu nad průběhem vyjednávání
* Kdy a jak zveřejnit první nabídku, získávat ústupky a ústupky poskytovat
* Vyjednávací komunikační techniky, typy nátlakových komunikačních technik
* Indikátory úspěchu ve vyjednávání
* Překonávat krizí v obchodních jednáních, vyvedení jednání ze slepé uličky
* Vyvedení jednání ze slepé uličky
* Jednání ze slabé pozice
* Uzavírání jednání, charakteristické rysy dobré obchodní dohody
Cíl semináře:
Účastníci získají
* ucelený přehled o technikách řízení a vedení obchodních jednání, o taktikách získávání a poskytování ústupků, o tom jak hospodařit s časem vymezeným na jednání, jak řešit krizové situace a zvládat vlastní emoce
* možnost procvičit si korektní postupy účinné pro posilování vlastní pozice v jednání a udržení kontroly nad jednánímů, ověřit si míru své citlivosti na nátlakové postupy a vlastní připravenost se jim bránit, případně je využívat
* příležitost porovnat sůvj styl, techniky a výsledky svého vyjednávání modelových obchodních případů se stylem, technikami a výsledky ostatních účastníků workshopu
Obsah semináře:
* Pracovníci a manažeři obchodních oddělení podniků, obchodní zástupci, nákupčí, majitelé a manažeři firem a organizací, kteří vyjednávají o zakázkách a dodávkách

Obchodní vyjednávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.