Obchodní model (Business model)

Kurz na míru

Základní info

Popis:

Cílem modulu je správnost nastavení obchodního modelu (Business Model) v návaznosti na konkrétní potřeby organizace. Vysvětlení co je podstatou obchodního modelu a co pro je pro jeho správnou funkčnost nezbytné.

Co Vám nabízíme:

*
Vysvětlení proč bez obchodního modelu nemůže organizace dosahovat vysoké úspěšnosti.
*
Vysvětlení obsahu obchodního modelu a jeho návaznosti v rámci organizace.
*
Identifikace základních potřeb pro vybudování funkčního obchodního modelu.
* Hrozby pro organizaci v případě neexistence obchodního modelu nebo jeho nevhodného nastavení.
* Praktické ukázky obchodního modelu. Určení cesty správného nastavení obchodního modelu pro organizaci v níž posluchači působí.

Obchodní model (Business model)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.