Obchodní jednání

Kurz na míru

Základní info

Výcvikové a tréninkové programy jsou určeny pro vedoucí pracovníky různých stupňů řízení - obchodníky, personalisty, pracovní týmy,... .

Jejich cílem je pomocí sociálně psychologických metod nacházet cestu k poznávání sebe i druhých, získat dovednosti v jednání s lidmi, být úspěšný, zlepšit fungování pracovních týmů.

Výcvikové a tréninkové programy probíhají za aktivní spolupráce celého týmu (skupiny) vytvořeného z účastníků a odborných lektorů.

Do každého výcvikového programu je zakomponován nácvik umění odpočívat (relaxace) - aktivně relaxační trénink.

Jednotlivé programy můžeme přizpůsobit přání zadavatele. V případě, že byla provedena analýza firemního potenciálu, je výcvik jasně zacílen na konkrétní problémy firmy.

Počet účastníků ve skupině by měl být 10-20 osob. Ideální stav je 15 osob. Výcvik vedou vždy dva lektoři.

Vždy se jedná o výcviky a tréninky nejméně 3 měsíční (3 x 3 dny) až 10 měsíční (10 x 3 dny).

Obchodní jednání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.