Obchodní dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
komplexní rozvoj schopnosti vést úspěšně obchodní jednání
osobní image jako důležitý prvek prezentace sebe sama i firmy
komplexní přípravu na jednání a důležitost jednotlivých prvků přípravy
identifikaci kupní potřeby zákazníka a reakci na ně v nabídce
volbu vhodné taktiky pro vyjednávání a na schopnost účinné argumentace
rozpoznání taktik, které volí jejich partner při vyjednávání, a na vhodnou reakci na ně
dešifrování některých důležitých neverbálních signálů v osobní komunikaci
impulsy pro vedení osobní dokumentace zákazníka/dodavatele
efektivní řešení námitek v obchodním jednání k posílení pozice

Obchodní dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.