Obchodní dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen pro pracovníky obchodů.

Seznámí pracovníky s prodejními technikami a způsoby jednání se zákazníky. Provede brainstorming pro analýzu produktů a jejich zákaznické pojetí přidané hodnoty. Provede trénink řešení případových studií pro kontakt se zákazníkem, techniku kladení otázek, přípravu obchodního jednání, prezentační dovednosti, taktiku jednání o produktu a ceně, řešení klientových námitek a argumentace, získání loajality zákazníka.

Výstup: Matice analýza produktů, formulace zásad obchodního jednání.

Cíl: zdokonalení pracovníků v obchodních dovednostech na základní nebo standardní úroveň

Obchodní dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.