Obchod, právo v obchodu a vztah k zákazníkovi

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
samostatné podnikatele, manažery obchodně podnikatelské činnosti, pracovníky v obchodně - právních odděleních podniků, vedoucí pracovníky ve středních a vyšších řídících funkcích ve firmách a podnicích

Charakteristika a cíl:
Těžiště učebního programu představuje podrobnější zaměření na soukromoprávní disciplíny, které jsou doplněny nezbytnými informacemi z okruhu právní úpravy civilního procesu. Jako funkční doplněk výuky se jeví výklad vybraných veřejnoprávních oborů s důrazem na výklad těch otázek, které mají s podnikatelskými aktivitami přímou souvislost. Studijní blok právních disciplin je tématicky zaměřen tak, aby studujícím poskytl základní a ucelený sumář právních znalostí prakticky využitelný při činnostech v podnikatelské sféře, nebo při činnostech v nichž jsou základní právní znalosti vztahující se k ekonomice a podnikání, podmínkou kvalitního výkonu práce.

Nabízíme:
* kumulovaná fakta předávaná informativně a nástrojově
* znalosti pro konkurenceschopnost podniků, společností a firem
* znalosti, které je možno bezodkladně využít
* program studia, který je připraven tak, aby účastník studia dostal vysoké penzum nejaktuálnějších informací momentálně známých a zároveň se dozvěděl jak s ním nakládat ve firmě
* informace nad běžný legislativní rámec
* výklad obsahující současné publikované i nepublikované informace
* získání zkušeností nutných pro manažerské rozhodování

Program studia:
1. Obchodně ekonomické a právní disciplíny
1.1. Podniková ekonomika
1.2. Základy financí, finanční matematika
1.3. Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing, mezinárodní finance a finanční instituce, vstup do EU
1.4. Řízení jakosti a certifikace
1.5. Daňová politika a daňové exekuce, účetnictví, konkurs
1.6. Úvod do studia práv. Základní pojmy a principy teorie práva.
1.7. Obchodní právo
1.8. Vybrané otázky z pracovního práva a z práva sociálního zabezpečení
1.9. Právní disciplíny zabývající se otázkami duševního vlastnictví
1.10. Základy správního a finančního práva
1.11. Sociální program pro zaměstnance. Novinky, změny
1.12. Evropské bezpečnostní předpisy ve srovnání s předpisy České Republiky
2. Discipliny podnikání a vztah k zákazníkovi
2.1. Denní praxe podnikatele
2.2. Management a marketing
2.3. Reklama a propagace
2.4. Internet a podnikání
2.5. Obchodní jednání a etika podnikání, rozhodující procesy obchodníka
2.6. Etika vrcholového managera
2.7. Budování vztahu k veřejnosti a zákazníkovi

Typ akce:
manažerské studium

Termín:
dle zájmu - individuální domluva

Obchod, právo v obchodu a vztah k zákazníkovi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.