Nákup jako zdroj zisku

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům a pracovníkům v oblasti nákupu.

Cíle semináře:
Naučíte se vybudovat úsek nákupu a zásobování ve strategii a ekonomice firmy jako článek, v němž jsou skryty finanční rezervy.

Obsah:
1. modul - Strategie řízení nákupu, jakost, hodnotová a cenová analýza
(termín 10.4. 2003 od 9:00 do 16:30 hod., 11.4. 2003 od 9:00 do 12:15 hod.)
2. modul - Právní aspekty v nákupu a zásobování, Obchodní dovozní případ
(termín 22.5.-23.5. 2003 vždy od 9:00 do 16:30 hod.)
3. modul - Účinná komunikace, výcvik vyjednávání s obchodními partnery
(termín 23.6.-25.6. 2003 vždy od 9:00 do 16:30 hod.)

Metody:
Výklad, diskuse, výcvik a nácvik dílčích dovedností s použitím videokamery, identifikace stylů osobního jednání a výměna zkušeností.

Rozsah semináře: 7 dní, (2 dvoudenní moduly a jeden třídenní modul) || je možné se přihlásit i na jednotlivé moduly samostatně

Popis:
Cíle a strategie nákupu, trh, průzkum trhu, analýza nákupního portfolia, metoda ABC.
Logistika jako nástroj řízení, materiálové zásobování.
Vnější vlivy působící na řízení materiálových toků.
Faktor času a jeho význam.
Moderní podoba organizace nákupu.
Analýza nákladů, nabídka a poptávka.
Cena a její tvorba.
Analýza bodu zvratu.
Řízení jakosti v nákupu.
Přidaná hodnota a orientace na zákazníka.
Hodnotová analýza, spolupráce s dodavateli, hodnocení dodavatelů.
Konečným cílem činnosti nákupčího je uzavření řádné smlouvy (nejčastěji kupní).
Chyby při posuzování druhých.
Komunikace.
Komunikační a psychologické bariéry, šumy.
Jak správně klást otázky.
Umíte aktivně naslouchat?
Fáze obchodního jednání.
Jednání typu "výhra - výhra".
Bariéry efektivního jednání.
Zvládání námitek.
Fáze efektivního vyjednávání.
Jednání s různými typy dodavatelů.
Dosahování souhlasu.

Nákup jako zdroj zisku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.