Moderace a moderační techniky

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Moderace se úspěšně uplatňuje ve výuce i při vedení porad, pokud je třeba účastníky vtáhnout do problému, motivovat a vést je k aktivní účasti na řešení výukových či reálných problémů. Na kurzu bude moderace představena také jako způsob práce s učícími se týmy.

Určeno pro:
* lektory
* vedoucí pracovníky
* manažery tvůrčích týmů

Co se naučíte:
* motivovat a využívat efektivní metody učení
* mobilizovat tvůrčí potenciál lidí
* zvládnout moderační postupy a techniky

Témata:
* co je moderace
* hlavní prvky moderační metody
* postup moderace (vstup, sběr témat, volba tématu, zpracování tématu, plán opatření, závěr)
* nejběžnější moderační techniky (seznamovací matice, moderační karty, technika jednoho resp. více bodů, barometr nálady atd.)

Metody výuky:
* interaktivní tréninkový přístup
* řešení modelových situací
* skupinová práce
* případové studie

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Moderace a moderační techniky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.