Moderace a moderační techniky

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Moderace se úspěšně uplatňuje ve výuce i při vedení porad, pokud je třeba účastníky vtáhnout do problému, motivovat a vést je k aktivní účasti na řešení výukových či reálných problémů. Na kurzu bude moderace představena také jako způsob práce s učícími se týmy.

Určeno pro:
* lektory
* vedoucí pracovníky
* manažery tvůrčích týmů

Co se naučíte:
* motivovat a využívat efektivní metody učení
* mobilizovat tvůrčí potenciál lidí
* zvládnout moderační postupy a techniky

Témata:
* co je moderace
* hlavní prvky moderační metody
* postup moderace (vstup, sběr témat, volba tématu, zpracování tématu, plán opatření, závěr)
* nejběžnější moderační techniky (seznamovací matice, moderační karty, technika jednoho resp. více bodů, barometr nálady atd.)

Metody výuky:
* interaktivní tréninkový přístup
* řešení modelových situací
* skupinová práce
* případové studie

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Moderace a moderační techniky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.