Minimum profesionálního telefonování

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pro pracovníky všech profesí, kteří i ojediněle telefonují mimo firmu.

CÍL: Zajistit standardní úroveň komunikace po telefonu, jako součást firemního image. Vybavit pracovníky firmy dovednostmi jednotného ohlašování a uplatňování základních profesionálních zásad a technik telefonování. Tréninkem skutečných telefonátů fixovat pozitivní návyky.

ORGANIZACE A ROZSAH:
Jednodenní soustředění s uplatněním tréninku živých telefonátů (na vnitřním tel. okruhu) mezi posluchači i přímo s lektorem. Telefonáty jsou obsahově orientované do každodenní praxe a na řešení konfliktních rozhovorů. Součástí tréninku jsou rozbory videosnímků a nahrávek autentických telefonátů se zákazníky. Lektorem jsou uplatňována individuální praktická cvičení.

TEMATICKÉ OKRUHY:
1. Úskalí a možnosti komunikace po telefonu.
2. Rozbor a nácvik dílčích fází telefonátu:
Navázání kontaktu, pochopení obsahu, nabídka pomoci
3. Prostředky nepřímého ovlivnění:
Nonverbální - vlídnost hlasu, poloha těla při telefonování, úsměv ap. Verbální - výslovnost, přerušení partnera, reagování na otázky a techniky jejich kladení, vypořádávání námitek, stručnost a výstižnost, věrohodná melodie.
4. Profesionální chování při telefonování:
Vliv temperamentu na charakter telefonátu. Ověření dispozic u každého z účastníků, a to jak při přijímaní telefonátu, tak při vlastním telefonování.
5. Technologie úspěšného jednání po telefonu:
Příprava, rychlost, zdvořilost, přesnost, praktičnost...ap.

POZNÁMKA: Součástí tréninku je nabídka souboru profesionálních obratů a frází. Posluchači pracují m.j. s cvičebním manuálem.

Minimum profesionálního telefonování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.