MĚŘENÍ POSTOJE A PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ

Kurz na míru

Základní info

Motto: "Jdete-li za něčím s maximálním úsilím, úspěch Vás nemine."

Je dobře známo, že nejsilnější myšlenkou outdoorových programů je posilovat komunikaci a procesy spolupráce v týmu. Za tímto účelem je také realizována naprostá většina těchto programů. Jsme si však vědomi faktu, že využitelnost outdooru je mnohem širší nebo z jiného úhlu pohledu mnohem cílenější. Vzali jsme tedy v úvahu kvality, které jsou proritní, jak z pohledu manažerů, tak i jejich pracovníků a vytvořili outdoorový program, který by tyto kvality posiloval a rozvíjel. Jedná se outdoor zaměřený na pozitivní přístup a sebemotivaci pracovníků.

Z obsahu semináře:
Dvoudenní trénink s individuálním měřením a hodnocením účastníků. První den je zaměřen na pozitivní myšlení a sebemotivaci v praxi, formou outdoorových aktivit. Následuje workshop, který je určen zpětné vazbě a výstupům z praktických aktivit, hodnocení měřených kritérií, výměně zkušeností a hledání správných řešení. Další den v podobě běžného semináře navazuje na praktické výstupy z outdoorových aktivit a navíc pokračuje v rozvoji pozitivního přístupu a sebemotivace prostřednictvím nových témat.

Účastníci se naučí a natrénují:
* Uchovat si pozitivní přístup i v situacích, kdy se nedaří (i dlouhodobě)
* Hledat a nacházet řešení i tam, kde jsou zdánlivě nemožná
* Být dostatečně vytrvalý a cílevědomý
* Nerezignovat na věci díky vlastním bariérám. Snažit se je překonávat
a další

Firma získá:
* Tým lidí, kteří nemají tendence propadat negativismu
* Konstruktivně smýšlející pracovníky, kteří namísto problémů hledají řešení
* Pracovníky, kteří sami dokáží nacházet a udržet motivaci pro svoji práci
* Konkrétní, jasné a změřitelné výstupy o pracovním týmu i jednotlivcích

MĚŘENÍ POSTOJE A PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.