Marketingový plán

Kurz na míru

Základní info

Prioritním marketingovým procesem je tvorba marketingového plánu. Cílem kurzu je vybavit posluchače znalostmi potřebnými ke zvládnutí tvorby marketingového plánu. Ověřování technik používaných v marketingovém plánování je nedílnou součástí kurzu.

Obsah:
1. Úvod do problematiky marketingu
2. Osnova marketingového plánu
3. Nástroje situační analýzy
4. Techniky marketingových analýz
5. Definice marketingových cílů
6. Definice marketingové strategie

Doba trvání kurzu ve dnech: 2
Maximální počet účastníků: 15

Marketingový plán

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.