Marketingový Controlling

Kurz na míru

Základní info

"Co neměřím, to neřídím?. Kurz je věnován controllingu, který je nezbytným prvkem moderního řízení podnikatelských subjektů. Jeho efektivnost souvisí s dostupností informací
a se správným nastavením měřítek.

Obsah:
1. Role marketingového controllingu v zákaznické orientaci firem a při marketingovém řízení
2. Marketingový controlling a strategické řízení a plánování
3. Tvorba deskriptorů pro marketingový controlling (typy deskriptorů, zdroje dat pro deskriptory, analýzy dat)
4. Řízení prostřednictvím odchylek
5. Postup při zavádění marketingového controllingu

Doba trvání kurzu ve dnech: 1
Maximální počet účastníků: 15

Marketingový Controlling

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.