Marketingový controlling

Kurz na míru

Základní info

 

Seminář je určen všem, kteří pracují se zákazníky a klienty. Účastníci jsou po jeho absolvování schopni pochopit zákonitosti a marketingové vazby řízení obchodní firmy, znalosti jsou přenositelné v rámci pracovních pozic i v rámci zaměstnavatelů. Obsahově vede kurz k poznání controllingové řízení. Kurz se zabývá strategickým a operativním marketingovým controllingem, marketingovými analýzami, marketingovým plánováním, hodnocením efektivity marketingových nákladů, portfoliem analýzy, atd.

Marketingový controlling

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.