Marketing v praxi

Kurz na míru

Základní info

Program kurzu:
1 Marketing - úvod
2 Marketingový plán
3 Oblasti aplikace marketingu
4 Externí analýza
* Analýza trhu
* Analýza chování zákazníka
* Analýza konkurence
5 Interní analýza
* Organizace marketingu
* Analýza nákladů
* Finanční analýza
6 Marketingové strategie
7 Politika produktu
8 Cenová politika
9 Distribuční politika
10 Marketingová komunikace
11 Průzkumy trhu
12 Rozhodovací metody

Vybavení:
Optimální počet účastníků je 8 - 12. Stoly do U. Flipchart, fixky, zpětný projektor, video s televizí. Texty mám vlastní - dle dohody dodám komplet, nebo originály s logem firmy k množení a vazbě (24 stran pro jednodenní kurz).

Čas
1 den, 2 dny, nebo 3 dny.

Místo, termín
Kdykoli, kdekoli, podle dohody.

Materiály
Všichni účastníci obdrží text 20 - 50 stran. Obsahem kurzu je dále mnoho doplňkových materiálů k prohlížení během kurzu, videopořady z oblasti počítačů v distribuci a skladování, slidy pro zpětný projektor a soubor cvičení a případových studií.

Kurz
Obsah kurzu velmi volně vychází z holandské koncepce NIMA (Nederlands Instituut vor Marketing), převedené do ČR pod záštitou Evropské Unie v roce 1992 s názvem CIMA (Czech Institut for Marketing). Tento kurz je v ČR dodnes stále provozován beze změn od roku 1993 jako 120ti hodinový (cca 15 celých dnů). Holandská koncepce a obsah, reflektující holandský pohled na střední Evropu roku 1991, jsou už v některých oblastech trochu zastaralé (nebyl Internet ani počítače na statistiku).
V současné době jsou české firmy pod silným konkurenčním tlakem a hledají úspory nákladů i v oblasti vzdělávání. Na druhé straně je jasné, že na kritické cestě je marketing, jako zcela jiná životní filozofie firem - tedy všech zaměstnanců. Holandský požadavek, aby marketingové vzdělání měl i vrátný v bance (první kontaktní osoba) je podle mého mínění opodstatněný. Pro pracovníky útvarů marketingu je absolvování CIMy životní nutností, i při ceně cca 20.000 Kč. Tito absolventi však v praxi narážejí na marketingovou negramotnost všech ostatních spolupracovníků ve firmě (nahoru, dolů i vodorovně). Je vidět, že školení marketingu alespoň v kostce, prospěje všem.
Existuje latentní poptávka po kratších a i levnějších (ne nutně) kurzech. Takovouto možnost Vám nabízím.
Připravil jsem kurz marketingu ovlivněný CIMou, opírající se o bibli marketingu (Philip Kotler: Marketing Management) a volně se dotýkající materiálů britského CIMA (Chartered Institut of Marketing - tuto koncepci učím jako tutor na české odbočce britské Open University v Praze). Čas ukázal, že je třeba koncepce upravit na české současné podmínky a pro některé klienty látku zhustit do jednoho dne (mistři - základy, nebo vrcholový management - strategie). Pro střední management firem je látka upravena jako denní, dvoudenní, nebo nejlépe jako 2+2 dny. Pro každou firmu je možno obsah a texty upravit na míru.
Pod mým vedením kurz v žádném případě nepřipomíná školu. Jedná se spíše o dílnu, diskusní fórum, brainstorming a pro některé účastníky i šokovou terapii. V každém případě, podle dlouhodobých ohlasů a i následných výsledků firem se ukazuje, že tato forma je správná.

Honorář lektora
Účtuji fakturou 8.000 Kč za jeden lektorský den, t.j. cca 10 výukových hodin po 45 minutách. Originál textů, nocleh a strava je v tom. Dále účtuji dopravu 7 Kč/km, při vzdálenostech nad 100 km od Prahy. Pokud chce firma dodat texty rozmnožené a svázané, přiúčtuji tyto práce dle stvrzenky. Většina firem si však rozmnožování a vazbu textů provádí sama (externě jsou náklady cca 60 Kč za jeden výtisk). Honorář lektora chápu jako první návrh, jako vše, může být předmětem diskuse.

Marketing v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.