Marketing služeb

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určený podnikatelům a pracovníkům ve službách. Za cíl si klade poskytnout základy marketingu všem, kteří chtějí zdokonalit své služby a prosadit se v konkurenčním prostředí. Účastníci se naučí třídit služby, rozlišovat vhodné a méně vhodné nástroje při prosazování se na trhu. Seznámí se s marketingovým mixem a jeho aplikací pro služby: služba jako produkt, cenová politika, distribuce, komunikace (reklamní politika a další způsoby podpory prodeje), lidé. Kurz pomůže vytvářet marketingové strategie firem poskytujících služby. Zabývá se také řízením služeb na podporu výrobků.

Marketing služeb

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.