Marketing

Kurz na míru

Základní info

Výhodou vnitrofiremních zakázek je možnost maximálně zvýšit efektivitu investic do oblastí vzdělávání s tím, že: 

 • Spolupráce je zahájena důkladnou analýzou potřeb konkrétní skupiny
 • rozvojový program je připraven pro konkrétní skupinu osob a je zaměřen na řešení konkrétních problémů firmy
 • získané znalostí, dovednosti sdílí skupina spolupracovníků - předpoklad zlepšení vzájemné komunikace, výkonnosti, spolupráce
 • lze kombinovat různé formy spolupráce a vytvářet integrovaná komplexní řešení dané situace
 • dojde ke zlepšení interpersonálních vztahů na pracovišti - vzájemné poznání účastníků v jiném prostředí a za jiných podmínek než v rutinním pracovním procesu

Vnitrofiremní zakázky realizujeme postupem:

1)analýza vzdělávacích potřeb, jejímž cílem je:

 • identifikace klíčových rozvojových cílů organizace
 • identifikace klíčových oblastí výkonu/výsledků pro jednotlivé cílové skupiny
 • porovnání aktuální úrovně výkonu jednotlivých pracovníků/skupiny
 • identifikace prioritních vzdělávacích a rozvojových potřeb jednotlivých pracovníků/skupin
 • návrh plánu vzdělávání a rozvoje jednotlivých pracovníků/skupin

2) návrh vzdělávací aktivity cílové skupiny, který obsahuje:

 • oblasti rozvoje
 • využité metody práce
 • rozsah spolupráce
 • způsob měření efektu vzdělávání
 • cenové podmínky programu

3) realizace dohodnutého rozvojového programu

4) vyhodnocení efektivity

Pro vnitrofiremní zakázky z oblasti marketingu sestavujeme program na základě analýzy vzdělávacích potřeb a sestavujeme výběr z možných modulů:

Témata vhodná pro vrcholové vedení:

 • základní atributy marketingové funkce společnosti
 • analýza vlivů změn vnějšího prostředí a prognóza jejich dopadů na společnost
 • hlavní faktory rozvoje konkurenceschopnosti firmy na otevřeném trhu
 • analýza konkurenčního potenciálu společnosti
 • marketingová strategie ve vazbě na vizi a poslání firmy
 • vyhodnocení SWOT analýzy
 • definování základních hodnot ve vztahu k externímu a internímu zákazníkovi
 • proces marketingového řízení - efektivní naplnění těchto hodnot v každodenní praxi
 • model marketingového potenciálu firmy
 • akční plánovaní pro systematické naplnění principů zákaznicky orientované společnosti
 • ...

Témata vhodná pro specialisty - obchodní a marketingové útvary

 • marketing a jeho postavení ve firmě
 • marketingově řízená firma
 • marketingové analýzy
 • SWOT analýza
 • organizace podniku
 • využití nástroujů marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace, podpora)
 • základy ekonomiky pro marketing
 • průzkum trhu, výzkum
 • psychologie prodeje, nákupní chování
 • reklama
 • informační marketingový systém
 • nákupní marketing
 • marketingový audit
 • marketingové plánování 
 •        ... 

marketing CIMA A a marketing CIMA B

Marketing

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.