Marketing

Kurz na míru

Základní info

* marketingový mix podniku, marketingový management a služby, podpora prodeje výrobků
* marketingová strategie podniku, strategická situační analýza a modely, globální trh a export
* segmentace trhu a marketingový výzkum (poptávky, spotřebitele, zákazníka, konkurence, dodavatelů, zprostředkovatelů, mikro a makrookolí)
* propagace, propagační média, image, propagační akce a její účinnost
* výrobková politika, životní cyklus, inovace a komercionalizace výrobku
* cenová politika, odbytové cesty, marketingová informatika
* mezinárodní marketing - specifika, komplexní případová studie

Marketing

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.