Krizová komunikace

Kurz na míru

Základní info

KRIZOVÁ KOMUNIKACE
Trénink je určen vedoucím pracovníkům, zaměstnancům útvarů pro styk s veřejností, mluvčím, majitelům firem, soukromým podnikatelům...

CÍL:
Absolvent tréninku bude připraven odpovídajícím způsobem reagovat na neočekávanou událost, která může svým dopadem poškodit dobrou pověst jeho společnosti nebo organizace, bude schopen adekvátně komunikovat s veřejností, vlastními zaměstnanci, státními orgány a dalšími dotčenými subjekty.

OBSAH:
Zásady krizové komunikace -- Krizový komunikační scénář -- Reakce na mimořádnou událost -- Informování veřejnosti -- Informování zaměstnanců a státních institucí -- Práce s veřejným míněním -- Komunikace s médii -- Image v krizové situaci.

PRŮBĚH:
Trénink je veden koučovací technikou jako interaktivní seminář s výkladem a velkým důrazem na praktický nácvik chování v krizových situacích.

PLÁN:
Obsah tréninku je standardně rozvržen do jednoho dne (á 8 hodin). Je vhodné v rozmezí cca tří čtyř týdnů po úvodním tréninku několikrát zopakovat jeho praktickou část.

Krizová komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.