Koučování operátorů v call centrech

Kurz na míru

Základní info

Zakázkové tréninky vycházejí vždy z analýzy tréninkových potřeb. Analýza tréninkových potřeb napomáhá:
* k definování konkrétních tréninkových potřeb jednotlivců a skupin
* ke snížení nákladů na trénink (úzké zaměření na konkrétní oblasti, kde by měly nastat změny ve výkonu)
* k přípravě konkrétních modelových situací

Tréninkové metody
* Interaktivní trénink
* Aktivní prožitek
* Modelové situace vycházející z:
- aktivních potřeb účastníků a firmy
- zkušeností z doposud realizovaných projektů
- zkušeností lektorky
* Hraní rolí
* Zpětná vazba ze strany skupiny i lektorky
* Analýza videozáznamů získaného z modelových situací (v případě dohody se zákazníkem)

Koučování operátorů v call centrech

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.