Konzultácia - Staňte sa

Kurz na míru

Základní info

Ako aplikovať vo svojej firme to, čo ste sa na seminári naučili?

Seminár Marketing a reklama vám pootvoril dvere a vy ste zistili, že v tejto oblasti máte čo zlepšovať? Zdá sa vám, že vaše problémy sú trochu odlišné, vynárajú sa ďalšie otázky a cítite, že by ste sa potrebovali poradiť ako robiť veci správne?

Konzultácie v oblasti marketingu a reklamy pomôžu vašej firme zaviesť všetky dôležité pravidlá do praxe:

- ukážeme vám, že všetky získané poznatky sú tu na to, aby vám prinášali zisk,
- zistíme, či efektívne využívate prostriedky určené na reklamu,
- či vami zvolené nástroje sú tie, ktoré v danom čase a situácii budú pôsobiť,
- nastavíme prácu vášho marketingového oddelenia alebo vášho odborníka pre marketingovú komunikáciu tak, aby sa stal podstatným článkom podporujúcim váš úspešný obchod.

Rozsah jedného konzultačného cyklu je 12,5 hodiny.

Zahŕňa 10 hodín čistého konzultačného času u klienta a 2,5 hodiny práce konzultanta na príprave a spracovaní projektu. Tento čas bude pri dobrej spolupráci postačovať na zvládnutie uvedených cieľov v menších až stredných firmách, pričom konkrétny obsah konzultácií prispôsobíme vašim potrebám ako aj doteraz realizovaným aktivitám.

Za cenu jedného seminára získate poradenstvo ušité na mieru vašich potrieb, vo vašich priestoroch a s účasťou vašich pracovníkov.


Aký bude skutočný prínos konzultácií pre prax v organizácii záleží predovšetkým na vlastnom prístupe. Skúsený konzultant vám ukáže nástroje, pomôže pri ich implementácii, ale jeho úlohou nebude urobiť prácu za vás. Naopak, naším cieľom je, aby po skončení konzultácií zostal vo vašej firme odborník, ktorý si s uvedenými úlohami poradí v budúcnosti sám.

Pre lepšiu predstavu a orientáciu sme pripravili návrh dvoch modulov, počas ktorých vás prevedieme cez rôzne oblasti, s ktorými sa v marketingovej praxi stretnete. Prvý základný modul vám pomôže definovať a pre vlastnú firmu zakotviť najdôležitejšie princípy a podmienky fungovania efektívneho marketingu.

Druhý modul zahŕňa pokročilé marketingové poradenstvo pri stanovení marketingovej stratégie s ohľadom na ciele firmy, pomoc pri zostavovaní marketingového plánu, príprave a plánovaní mediálnych kampaní, prepojenie na oblasť public relations, poradenstvo pri realizácii prieskumov a ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité pre Vašu oblasť pôsobenia.

Konzultácia - Staňte sa

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.