KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO OPERÁTORY CALL CENTER

Kurz na míru

Základní info

Motto: "V telefonu zákazník nejen slyší Váš hlas, ale dělá si dojem o celé Vaší firmě. Využijte toho ať je co nejlepší..."

Telefon se stal v současnosti komunikačním prostředkem číslo jedna. Telefonicky často získáváme první kontakt se zákazníkem. Je velmi důležité, zda zapůsobíme pozitivně. Úroveň telefonické komunikace každého pracovníka call centra je tedy mimořádně důležitá. Technika telefonické komunikace se dá naučit a zdokonalit.

Z obsahu semináře:
* Podstata práce v zákaznickém servisu
* Dovednosti v komunikaci se zákazníkem
* Telefonická komunikace se zákazníkem
* Fáze telefonického rozhovoru
* Typologie zákazníků
* Prevence a řešení konfliktních a komunikačně obtížných situací
* Stres

Účastníci se naučí a natrénují:
* Zásady péče o zákazníka
* Příčiny spokojenosti a nespokojenosti zákazníků
* Zásady komunikace se zákazníkem a kulturu řeči
* Telefonní etiketa a zásady telefonické komunikace
* Námitky a jejich zvládání
* Techniky prevence a řešení konfliktů
* Řešení stížností po telefonu
* Pravidla jednání s agresivním zákazníkem

Firma získá:
Pracovníci call center zkvalitní telefonickou komunikaci se zákazníky. Posílí image firmy v očích zákazníka, který si na základě úrovně telefonní komunikace vytváří obraz o firmě.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO OPERÁTORY CALL CENTER

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.