KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Cílem
je naučit posluchače profesionálnímu vystupování a vyjadřování, používání vhodných komunikačních technik tak, aby zvýšili efektivitu svého jednání a tím přispěli ke zkvalitnění mezilidských vztahů jak na pracovišti, tak v osobním životě.

Určeno
lidem nejrůznějších profesí, kteří chtějí být v každodenní komunikaci rovnocennými partnery všem zúčastněným.

Provedení:
2 denní kurs v rozsahu sedmi hodin s tréninkem, modelovými situacemi a testy.

Obsah kursu:
1. Způsoby komunikace - verbální komunikace a její prostředky, neverbální komunikace a její prostředky, sdělování činy
2. Příčiny nedorozumění - bariery v komunikaci, nejčastější chyby a jak je odstranit
3. Verbální logika - formulace myšlenky, vyjádření myšlenky, test verbální logiky
4. Vedení rozhovoru - fáze rozhovoru, významová slova, otázky a technika jejich kladení, námitky a jejich překonávání
5. Paralingvistika - práce s hlasem, rychlost a objem řeči
6. Haptika - účinek doteku, podání ruky
7. Posturologie - co vyjadřují postoje našeho těla
8. Kinezika - co vyjadřují pohyby našeho těla
9. Jak se naučit číst druhé - základní techniky pro interpretaci neverbálních signálů
10. Přesilové hry - jak poznat přesilovou hru, taktika obrany proti přesilovým hrám
11. Typologie partnera - konstituční, temperamentová, funkční jednání s jednotlivými typy, uplatnění asertivity při jednání s obtížnými partnery
12. Komunikace po telefonu - nejčastější chyby, telefonát aktivní a pasivní, oslovení, vzkazy a jejich přijímání

Termíny:
po naplnění skupiny - individuální domluva

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.