Komunikační a prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen majitelům firem, manažerům firem, pracovníkům marketingu a pracovníkům obchodů.

Seznámí se základními prvky komunikačního procesu a formami komunikace, provede videotrénink modelových situací se zpětnou vazbou od lektora - efektivní rozhovor a jednání, aktivní naslouchání, řeč těla a neverbální prostředky komunikace.

Výstup: Formulace zásad a pravidel komunikace.

Cíl: zdokonalení pracovníků v komunikačních dovednostech

Rozsah kurzu: 1 nebo 2 dny

Komunikační a prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.