Komunikace se zákazníkem

Kurz na míru

Základní info

2 dny
Motto:" Je lepší udělat ze zákazníků přátele, než jméno v adresáři.?

Přítel je člověk, ke kterému máme osobní vztah. Vztahy nám pomáhají komunikovat. Vztahy se zákazníky nám pomáhají obchodovat a udržet si je. V dnešní době jsou vztahy tím, co rozhoduje o výsledcích obchodních jednání. Kvalitně navázaný vztah je pevným poutem Vaší firmy s Vaším zákazníkem. Vztahy se tak stávají příčinou dlouhodobé spolupráce, z občasného zákazníka se tak stává stálý zákazník. Základem pro vybudování vztahu je schopnost soustředit svou pozornost na zákazníka. Snažíte-li se porozumět tomu co říká, téměř automaticky začínáte budovat vztah.
Většina firem Vám potvrdí svou vlastní zkušeností, že přátelské vztahy se zákazníky vybudované na vzájemné důvěře a porozumění jsou příčinou obchodních úspěchů a tedy i příčinou rozvoje firmy. Budovat tyto kvalitní přátelské vztahy se zákazníky je schopnost, která se dá naučit.

Účastníci se naučí a natrénují:
Osvojíte si zásady a dovednosti, které jsou nutné pro budování vztahů s Vašimi zákazníky. Naučíte se komunikovat se zákazníky na osobní úrovni tak, aby vytvořená atmosféra a důvěra Vám usnadnila další jednání i uzavírání obchodů.

Firma získá:
Zákazníky, kteří mají osobní vazbu na Vaše pracovníky a tím i vazbu na Vaši firmu. V těchto zákaznících získáte přátele, kteří firmě důvěřují a pro které je spolupráce s Vaší firmou absolutně samozřejmá věc. Upevníte pouta se stávajícími i novými zákazníky a tím snížíte riziko odchodu Vašich zákazníků ke konkurenci.

Komunikace se zákazníkem

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.