Komunikace II. - Techniky řešení námitek a živý trénink v "řeči těla"

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pro všechny pracovníky, kteří komunikují se zákazníky, obchodními partnery, institucemi ap. a pro vedoucí k jednání s podřízenými.

ZAMĚŘENÍ: Průprava v komunikačních dovednostech je orientována na profesionální zvládání obtížných dialogů. Trénovány jsou m.j. techniky řešení námitek a hlubší projevy nonverbální komunikace. Součástí je nácvik asertivních technik a doporučení k zvýšení svého image.

ORGANIZACE: Kurs jehož absolvování není podmínkou, ale zvyšuje efektivitu. Určen pro max. 15-ti členné skupiny. Je obsahově koncipován jako samostatný. Z hlediska systémové přípravy vybraných profesních skupin pak navazuje na tréninkový kurs KOMUNIKACE I. Je určen pro 15 ti členné skupiny. U absolventů KOMUNIKACE I. je žádoucí zachovat stejnou skladbu posluchačů.

METODA: Trénink je při řešení námitek členěn na taktiky slovního projevu (prvý tématický okruh) a část nonverbální ( druhý tématický okruh). V praxi tvoří obě tyto složky komunikace jeden celek. Důvodem jejich rozdělení je umožnit posluchačům, aby se soustředili na cvičení dílčích technik a nezahltili se mnoha vjemy současně. V tréninku jsou obě složky lektory propojovány tak, aby frekventant dokázal vnímat projev partnera jako celek.

ROZSAH: Standardní délka výcviku je 5 dnů. S využitím podvečerních aktivit pak 4 ? dne. Při korekci obsahu je minimální délka čtyři dny. Výcviková soustředění lze časově členit např. 2 + 2,5 dne ap.

Komunikace II. - Techniky řešení námitek a živý trénink v "řeči těla"

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.