Komunikace II. - Techniky řešení námitek a živý trénink v "řeči těla"

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pro všechny pracovníky, kteří komunikují se zákazníky, obchodními partnery, institucemi ap. a pro vedoucí k jednání s podřízenými.

ZAMĚŘENÍ: Průprava v komunikačních dovednostech je orientována na profesionální zvládání obtížných dialogů. Trénovány jsou m.j. techniky řešení námitek a hlubší projevy nonverbální komunikace. Součástí je nácvik asertivních technik a doporučení k zvýšení svého image.

ORGANIZACE: Kurs jehož absolvování není podmínkou, ale zvyšuje efektivitu. Určen pro max. 15-ti členné skupiny. Je obsahově koncipován jako samostatný. Z hlediska systémové přípravy vybraných profesních skupin pak navazuje na tréninkový kurs KOMUNIKACE I. Je určen pro 15 ti členné skupiny. U absolventů KOMUNIKACE I. je žádoucí zachovat stejnou skladbu posluchačů.

METODA: Trénink je při řešení námitek členěn na taktiky slovního projevu (prvý tématický okruh) a část nonverbální ( druhý tématický okruh). V praxi tvoří obě tyto složky komunikace jeden celek. Důvodem jejich rozdělení je umožnit posluchačům, aby se soustředili na cvičení dílčích technik a nezahltili se mnoha vjemy současně. V tréninku jsou obě složky lektory propojovány tak, aby frekventant dokázal vnímat projev partnera jako celek.

ROZSAH: Standardní délka výcviku je 5 dnů. S využitím podvečerních aktivit pak 4 ? dne. Při korekci obsahu je minimální délka čtyři dny. Výcviková soustředění lze časově členit např. 2 + 2,5 dne ap.

Komunikace II. - Techniky řešení námitek a živý trénink v "řeči těla"

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.