Komunikace

Kurz na míru

Základní info

Úvod - klíčový význam komunikace pro úspěšné vedení týmů a organizací
1) Komunikace jako hlavní činnost vedoucích pracovníků
2) Proces komunikace, přenos informací, zpětná vazba a její význam
3) Verbální a neverbální složky komunikace
4) Preferovaný komunikační styl
5) Komunikační dovednosti
6) Vztah komunikace k ostatním činnostem manažerů
Závěr

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, případně i pro další zájemce, jejichž profesionální úspěch závisí na kvalitě jejich komunikačních schopností.

Komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.