Komunikace

Kurz na míru

Základní info

Účastníci zvládnou:
uvědomit si význam komunikace v procesu řízení a ve vztazích se zákazníky v tržním prostředí
komunikační proces, jeho jednotlivá stádia a úskalí provázející komunikační proces (komunikační bariéry, šumy a možná zkreslení informace, vliv osobnosti na komunikační proces a úloha zpětné vazby)
vhodně volit komunikační média a kanály k přenosu informací a poznat jejich výhody a nevýhody a jejich vliv na proces informace
rozpoznávat komunikační styl partnerů (zákazníci, podřízení, nadřízení) a volit efektivní strategii pro jednání s nimi.
teoretické poznatky a komunikační dovednosti, zejména aktivní naslouchání, verbální a neverbální komunikaci

Komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.