Komunikace I. - Trénink osobní prezentace a technik při jednání

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pro všechny pracovníky, kteří s větší četností komunikují vně firmy, a pro ty, kteří významněji jednají interně.


CÍL : a) Vybavit posluchače praktickými dovednostmi v uplatňování komunikačních taktik a technik při jednání s obch. partnerem, podřízeným, zákazníkem, šéfem apod. - modifikovaně dle zaměření posluchačů. Trénovány jsou takové techniky a postupy, které se v praxi vyskytují četněji použitelné, nebo reagují na silně riskantní situace.

b) Živými prezentacemi seznámit každého z posluchačů s jeho dispozicemi osobního vystupování a reakcemi v zátěži (prezentace před lidmi, reakce na invektivy apod.). Tréninkem nastartovat vnímání jak svých vlastních verbálních a nonverbálních projevů, tak svého okolí a fixovat pozitiva odpovídající osobnímu naturelu. Tréninkové metody jsou koncipovány s vyšší mírou zátěžové motivace s uplatněním opakovaných videoprezentací.

c) Psychologickým ověřením vlastností osobnosti vybavit individuálně každého z posluchačů informacemi o své osobě. Diskrétně jim sdělit, kde mají silné a slabší stránky své povahy s doporučením jak jich využít, resp. jak s nimi obstát v náročných situacích.

ROZSAH: Určeno pro max. 15 ti členné skupiny. Standardní délka výcvikového soustředění je pětidenní. S plným využitím výukových dnů ( 8.30 hod. - 18 hod.) je realizován v délce 4 ? dne. Minimální délka tréninku, která dovoluje uplatnit motivující prezentační metody je čtyři dny. V tomto případě jsou však některá témata vypuštěna. Výcviková soustředění lze časově členit např. 2 + 2,5 dne apod.

Komunikace I. - Trénink osobní prezentace a technik při jednání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.