Komunikace a asertivita - řešení konfliktních situací

Kurz na míru

Základní info

Určeno
všem, kteří jednají s lidmi

Cíl
Pochopit problematické části lidského chování
Nacvičit chválení, vytýkání a asertivní řešení konfliktních situací
Osvojit si asertivní dovednosti a techniky

Obsah
Teorie komunikace ( řetěz komunikace, teorie kopců, šest klobouků, osobnostní typy, poslech na pěti úrovních, základy neverbální komunikace)
Jak pomůže asertivita v efektivním a lidském vedení pracovníků ( co je to asertivita, pasivita, agresivita, jak tyto typy chování poznat, jak na ně reagovat, teorie výhra x výhra)
Asertivní řešení situací ( pochvaly a výtky - dávání a přijímání, řešení konfliktních situací, zvládání rozčileného partnera, asertivní techniky )

Komunikace a asertivita - řešení konfliktních situací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.