Klub tajemníků správních orgánů akciových společností

Kurz na míru

Základní info

Klub tajemníků správních orgánů akciových společností SSŘIP zahájil svoji činnosti v říjnu 1999. Jeho posláním je vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností a profesionální rozvoj. Nezastupitelné postavení tajemníků správních orgánů a jejich role v naplňování řádné praxe ve správě a řízení akciových společností Corporate governance vede k vytvoření významné profesní skupiny, která je schopná účinně se podílet na zlepšení ve všech krocích vedoucích k obnovení hospodářského růstu. Napomoci cílevědomému a dlouhodobému vzdělávání a sdílení vědomostí se zkušenými domácími i zahraničními " corporate secretaries ", zařazení do profesionální sítě expertů, je posláním Klubu tajemníků - Corporate secretaries Club při SSŘIP.

Klub tajemníků správních orgánů akciových společností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.