Klientský přístup - back-office

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen pracovníkům back-office.

Seznámí se základními prvky budování firemní kultury ke klientskému přístupu v back-office. Definuje vnitřní a vnější klienty. Poskytne případové studie pro rozvoj klientského komunikačního procesu a zákaznické vnímání přidané hodnoty. Provede trénink řešení případových studií pro kontakt se zákazníkem formou videotréninku modelových situací se zpětnou vazbou od lektora.

Výstup: Formulace zásad a pravidel klientského přístupu.

Cíl: pracovníci back-office zvládnou základní techniky klientského přístupu

Rozsah kurzu: 1 den

Klientský přístup - back-office

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.