Jednání a vystupování okem skryté kamery

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Všem pracovníkům přicházejícím do kontaktu se zákazníkem. Dále managerům k objektivní informaci o možných nedostatcích a jejich příčinách v útvarech, které vedou.

CÍL: Zesílit motivaci pracovníků důkazem, že s ohledem na otevírání se trhu s elektrickou energií je vedením firmy úroveň vystupování a jednání se zákazníkem sledována a hodnocena. Opakovaným tréninkem fixovat techniky profesionální komunikace.

OBSAH:
- Autentické videoukázky jednání a vystupování odborných pracovníků firmy z různého prostředí, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem (služebny, obchodní centra, ústředí a.s., provozy montérů, poradenské služby).
- Identifikace chyb a návrhy řešení aktivní prací posluchačů.
- Propojení obnažených nedostatků na techniky a doporučení z dřívější průpravy I. a II.. Cvičením fixovat návyky profesionálního přístupu k zákazníkovi.

TRÉNINK:
- Sledováním videonahrávek konkrétně označit chyby v jednání a navrhovat žádoucí postupy ( individuálně každý z posluchačů ).
- Prezentovat výsledky pozorování ve skupině a vzájemnou argumentací navrhovat uplatnění komunikačních technik, (práce ve skupinách).
- Za asistence lektora procvičovat vybrané techniky vztažené na situace ze skryté kamery.

ROZSAH:
Jednodenní seminář.

Jednání a vystupování okem skryté kamery

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.