Jednání a vystupování okem skryté kamery

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Všem pracovníkům přicházejícím do kontaktu se zákazníkem. Dále managerům k objektivní informaci o možných nedostatcích a jejich příčinách v útvarech, které vedou.

CÍL: Zesílit motivaci pracovníků důkazem, že s ohledem na otevírání se trhu s elektrickou energií je vedením firmy úroveň vystupování a jednání se zákazníkem sledována a hodnocena. Opakovaným tréninkem fixovat techniky profesionální komunikace.

OBSAH:
- Autentické videoukázky jednání a vystupování odborných pracovníků firmy z různého prostředí, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem (služebny, obchodní centra, ústředí a.s., provozy montérů, poradenské služby).
- Identifikace chyb a návrhy řešení aktivní prací posluchačů.
- Propojení obnažených nedostatků na techniky a doporučení z dřívější průpravy I. a II.. Cvičením fixovat návyky profesionálního přístupu k zákazníkovi.

TRÉNINK:
- Sledováním videonahrávek konkrétně označit chyby v jednání a navrhovat žádoucí postupy ( individuálně každý z posluchačů ).
- Prezentovat výsledky pozorování ve skupině a vzájemnou argumentací navrhovat uplatnění komunikačních technik, (práce ve skupinách).
- Za asistence lektora procvičovat vybrané techniky vztažené na situace ze skryté kamery.

ROZSAH:
Jednodenní seminář.

Jednání a vystupování okem skryté kamery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.