Jak efektivně komunikovat

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Komunikací s ostatními lidmi trávíme velkou část svého pracovního i soukromého života. Často si uvědomujeme, že je důležité nejen to, co říkáme, ale i to, jak informace sdělujeme. Cílem kurzu je přispět k rozvoji praktických dovedností usnadňujících vzájemnou komunikaci.

Určeno pro:
všechny pracovníky, kteří potřebují formulovat své názory a postoje a sdělovat je druhým, argumentovat, motivovat, vyjednávat, přesvědčovat, tj. kterým efektivní komunikace usnadňuje dosažení potřebných výsledků

Co se naučíte:
* sdělit informace tak, aby jim druhá strana správně porozuměla
* odhadnout partnera podle řeči jeho těla
* konstruktivně řídit rozhovor
* vyjádřit své pozitivní i negativní dojmy
* techniky, jak reagovat s nadhledem ve vypjatých situacích

Témata:
* Komunikace jako výměna informací
* Mimoslovní komunikace (řeč těla)
* Řízení rozhovoru
* Vyjádření a přijetí ocenění a pochvaly
* Sdělení a přijetí kritiky
* Jak reagovat v emociálně vypjatých situacích
* Praktická cvičení
* Individuální konzultace

Metody výuky:
* výklad a moderovaná diskuse
* praktický nácvik modelových situací
* řešení případových studií
* diagnostické testy a individuální konzultace

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Jak efektivně komunikovat

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.