Insolvenční zákon

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Praktický kurz k problematice insolvenčního zákona - jde o zcela novou, absolutně revoluční úpravu, žádná novela, nový kodex 450 paragrafů, dlouho očekávaná bomba, která vybuchla. Nové koncepce, nové zásady, zcela změněno postavení správců, postavení věřitelských orgánů....

Komu je kurz určen:
Majitel firmy, manažer, obchodní manažer, firemní právník.

Cíle programu:
Seznámit účastníky s novým zákonem a jeho aplikací do praxe.

Vstupní znalosti posluchačů:
Základní znalost obchodního práva.

Obsah:
* nová definice pojmu úpadku (zákon. 182/2006 sb.), insolvenčního návrhu a hrozícího úpadku,
* zásadní změny v postavení insolvenčního správce a věřitelských orgánů,
* majetková podstata, zjištění, správa a zpeněžení,
* zajištění věřitelé a insolvenční věřitelé, uplatňování nedůvodných přihlášek pohledávek,
* projednání úpadku a rozhodnutí o něm,
* insolvenční rejstřík,
* konkurz a nepatrný konkurz,
* reorganizace a oddlužení jako nové instituty řešení úpadku,
* úpadek finančních institucí,
* doručování, opravné prostředky, lhůty, změna osoby věřitele ad. procesní změny.

Insolvenční zákon

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.