Image

Kurz na míru

Základní info

Image se stává slovem s nepříliš dobrou pověstí. Přitom pověst firmy, její image, tedy vlastní tvář firmy, je jednou z nejcennějších deviz, kterou podnik má. Bez přehánění se image může stát tím nejlepším prodejcem. Hodnota image a její struktura jsou přitom těžko uchopitelné.

Image firmy zdaleka netvoří jen její název, logo, výrobky a reklamní kampaně. Tvář podniku formují a ovlivňují stovky zdánlivých drobností, počínaje oblečením a chováním prodejce a konče třeba volbou melodie pro zákazníka při přepojování telefonu.

(Na tento trénink navazují kurzy PRODEJNÍ ROZHOVOR A TYPY OSOBNOSTI, ÚČAST NA VELETRHU a PRODEJNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ)

Charakter kurzu:

jednodenní interaktivní kurz s praktickým nácvikem

doporučený počet účastníků: 8

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

všichni, kdo mohou ovlivňovat tvář firmy, každý pracovník firmy, který je v přímém či nepřímém kontaktu se zákazníky, vedoucí pracovníci a ředitelé firem, manažeři prodeje na všech úrovních, manažeři klíčových zákazníků (Key Account Managers), marketingoví manažeři, manažeři přípravků, pracovníci PA a PR oddělení a agentur

Cíl:

*
určení hodnoty image firmy pro prodej
*
pochopení významu image pro dlouhodobý rozvoj firmy
*
definice prvků tvořících tvář firmy
*
pochopení a přijetí vlastních možností k pozitivnímu ovlivnění image firmy
*
vztah image a reklamy


Osnova:

*
image je vším - vše je image
*
výrobek a image
*
reklama a image, vliv reklamy na jednotlivý výrobek na tvář celé firmy
*
prodej a image, využití image pro prodej a vliv obchodního zástupce na pověst firmy
*
naše osobní image a image firmy
*
manager a image
*
profesionální komunikace, korespondence a telefonování - součást image (praktický nácvik)
*
stolování aneb co nám doma nejspíš neřekli (praktický nácvik)
*
profesionální slušnost aneb srážka ve dveřích
*
měníme image - kdy, proč a jak
*
vzhled a image (ve spolupráci s vizážistkou)

Image

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.