FMEA - ANALÝZA MOŽNÝCH CHÝB A ICH DÔSLEDKOV (súčasť nádväzných kurzov QFD/FMEA)

Základní info

Cieľ kurzu:

V súlade s ISO 9000, VDA a QS9000 praktické používanie nástrojov identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu alebo v službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov, výrobkov a služieb - vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, pracovníci riadenia kvality, zástupcovia marketingu, výroby a služieb.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. FMEA v systémoch zabezpečovania kvality. Príklady.

2. Ciele a definícia FMEA.

3. FMEA procesu a návrhu. Systémová FMEA.

4. Postup pri aplikácii FMEA. Popis procesov/výrobkov, možné chyby, dôsledky chýb, priority, možnosti odhalenia.

5. Určenie miery rizika.

6. Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti.

7. Praktický postup využiaita FMEA v organizácii.

8. Tímová práca na vybranej FMEA z vlastného podniku.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

FMEA - ANALÝZA MOŽNÝCH CHÝB A ICH DÔSLEDKOV (súčasť nádväzných kurzov QFD/FMEA)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.