Firemní komunikace

Základní info

Obsah semináře:
* Stává se vám, že víte, co chcete říci, ale nedovedete to výstižně vyjádřit
* Nedaří se vám získat spolupracovníky pro myšlenku, která vás zaujala?
* Orientujete se v problému, znáte řešení, ale neumíte ho uplatnit, vyargumentovat, prosadit?
* Stává se to každému z nás, jde jen o to, umět si přiznat, že jsme tu či onu situaci mohli komunikačně zvládnout lépe?
* Nabízíme cestu k možnému zlepšení - další už záleží na vás!

Cíl semináře:
* Porozumět zásadám sociální a jmenovitě firemní komunikace
* Poznat, jak komunikace funguje, jak působí, jaké má účinky
* Seznámit se s požadavky na komunikátora (sdělujícího), komuniké (sdělení), komunikanta (příjemce - rámcově poznat typologii příjemců
* Ujasnit si komunikační záměr a volit vhodné prostředky k jeho naplnění
* Pochopit zásady informování, přesvědčování, ovlivňování
* Rámcově se seznámit s přípravou a realizací komunikační strategie a s vyhodnocováním efektivnosti komunikace

Cílová skupina:
* Personalisté,pracovníci reklamních agentur a P.R. oddělení,manažeři a ostatní,kteří chtějí lépe komunikovat

Firemní komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.