Efektivní práce nákupce

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Získat základní informace o postavení a roli nákupce v podniku
Schopnost diskuse o množství, kvalitě, ceně a termínech dodávek
Odbourat spolehnutí se na informace získané ústním podáním, schopnost potvrdit sám sobě a jiným správnost rozhodnutí a postupu
Umění vyjednávat
Umění využívat rabatů a množstevních slev
Orientovat se v Obchodním zákoníku
Znát základní pojmy z marketingu

Rozsah: 2 dny

Efektivní práce nákupce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.