Efektivní práce nákupce

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Získat základní informace o postavení a roli nákupce v podniku
Schopnost diskuse o množství, kvalitě, ceně a termínech dodávek
Odbourat spolehnutí se na informace získané ústním podáním, schopnost potvrdit sám sobě a jiným správnost rozhodnutí a postupu
Umění vyjednávat
Umění využívat rabatů a množstevních slev
Orientovat se v Obchodním zákoníku
Znát základní pojmy z marketingu

Rozsah: 2 dny

Efektivní práce nákupce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.