Efektivní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
Střední a vyšší manažery, obchodní manažery, významné obchodníky ve společnosti

Cíl:
Osvojení si principů efektivní komunikace - přesvědčování, předávání zpětné vazby, přijímání kritiky, jednání s různými typy, neformální pohovory

Obsah:
* Pozitivní přístup a psychologie kontaktu
* Formy komunikace
* Principy efektivní komunikace
* Aktivní vedení jednání - otázky, naslouchání a analýza efektivnosti
* Navázání vztahu - přizpůsobení se a volba typu protistrany
* Asertivní přístup - kritika, odmítnutí, pochvala, omluva a sebeprosazení
* Zvládání stížností a negativních emocí

Efektivní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.