Efektívna komunikácia

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

* zdokonaliť si zručnosti v efektívnej komunikácii, v riešení najčastejších problémových
situácií
* naučiť sa priebežne analyzovať komunikáciu v organizácii, hľadať možnosti jej zlepšenia
* skvalitniť informačné toky v organizácii, uvedomovať si skreslenie informácií v komunikačnom reťazci organizácie
* vedieť identifikovať jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie.

Efektívna komunikácia

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.