Dovednosti efektivní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Tento program nabízí zdokonalení všech složek vašeho komunikačního stylu v profesionálním i osobním životě.

Školící program je určen:
všem, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti při jednání s druhými pracovním týmům, na jejichž dobré komunikaci závisí úspěch firmy manažerům a vedoucím pracovníkům všech úrovní obchodním zástupcům personalistům

Co získáte:
Řadu nových dovedností pro komunikaci v náročných situacích. Ztratíte předsudky a obavy z veřejného vystoupení. V řadě modelových nácviků objevíte nejlepší postupy řešení pro různé situace mezilidských vztahů.

Probíraná témata:
nácvik technik aktivního naslouchání a udržování kontaktu s partnerem
osvojení základních asertivních dovedností a postupů
jak vhodně formulovat kritiku
jak přijímat kritiku
umění pochválit a ocenit druhé
jak překonávat manipulativní taktiky
umění žádat, odmítat a dělat kompromis
prolamování bariér v komunikaci
nácvik účinné mimoslovní komunikace
nácvik osobní prezentace na veřejnosti
zvládnutí obtížných situací při vyjednávání

Dovednosti efektivní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.