DOE - ZVYŠOVANIE KVALITY VYUŽITÍM FAKTOROVEJ ANALÝZY

Základní info

Cieľ kurzu:

Praktický návod na využitie štatistických metód plánovania experimentov v súlade s ISO 9000 a smernicami VDA a QS 9000. Zostaviť postup aplikácie DOE na vlastných procesoch.

Kurz je určený pre pracovníkov z útvarov zabezpečovania kvality, riadenia výroby a TPV, technológovia, konštruktéri a ostatní pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality výroby a služieb.

Obsah kurzu:

Prípadová štúdia aplikácie DOE v podniku. SPC a navrhovanie experimentov (DOE), základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza, postup pri navrhovaní, realizácii, analýze a aplikácii zlepšovania kvality metódami DOE v systéme manažmentu kvality. Plánovanie, návrh, vykonanie experimentu. Analýza, aplikácia výsledkov. Počítačový software pre DOE. Praktické skúsenosti z nasadzovania DOE. Stanovenie ďalšieho postupu.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

DOE - ZVYŠOVANIE KVALITY VYUŽITÍM FAKTOROVEJ ANALÝZY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.