DIAGNOSTIKA OSOBNOSTNÍHO POTENCIÁLU V KONTEXU PROFESE

Kurz na míru

Základní info

Obsahem modulu je pomocí psychologických diagnostických metod zmapování stávajícího potenciálu a dovedností potřebných pro výkon obchodní činnosti a následné společné stanovení ideálního obchodníka společnosti. Součástí tohoto modulu bude rovněž trénink sociální senzitivity ? schopnosti rozumět druhým lidem, odhadnout jejich pocity, postoje a úmysly, předvídat jejich chování.

DIAGNOSTIKA OSOBNOSTNÍHO POTENCIÁLU V KONTEXU PROFESE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.