Budování obchodního týmu

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
dovednosti důležité pro výběr nových spolupracovníků, poznání efektivních metod personálního výběru
význam adaptace a tvorbu nástrojů pro adaptaci nového spolupracovníka v první fázi samostatné práce
tvorbu kritérií pro kontrolu efektivity práce obchodního týmu
techniky řízení výkonu celého týmu a na kontrolu výkonu
umění analyzovat tzv. aktivity report a na jeho základě analyzovat potřeby pro rozvoj OZ a RFP tréninkem a koučováním
řízení znalostí týmu (knowledge management) a využívání synergických efektů pro zvyšování výkonnosti týmu

Budování obchodního týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.