Asertivita a manipulace

Kurz na míru

Základní info

Tréninkové semináře vycházejí především z praktických zkušeností účastníků a jsou vedeny s důrazem na interaktivní zapojení jich všech. Využívají především následující metody práce:
* modelové situace
* případové studie
* individuální a skupinové hry a cvičení
* diskuze
* brainstorming
* videotrénink interakcí

Workshopy vedené s cílem rozkrýt problémy a těžkosti, napomoci implementaci úkolů, vydefinovat možná řešení a najít řešení optimální. Jsou vedeny formou:
* řízené diskuze
* moderování

Koučování přímo v praxi je efektivním nástrojem průběžného rozvoje pracovníků, který umožňuje rozvoj jejich potenciálu podle jejich aktuálních potřeb a budoucích cílů společnosti. Podporující a velmi efektivní metodou je zde videotrénink. Koučování může být vedeno formou:
* individuální
* skupinové

Jednotlivé oblasti a témata se vzájemně prolínají dle vašich potřeb do originální mozaiky. Stejně tak se vašimi požadavky řídí i podrobné rozpracování každého z témat.

Účastníci seminářů a tréninků mají možnost využít našeho poradenského přístupu a našich zkušeností z poradenských aktivit.

Asertivita a manipulace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.