Zvyšovanie emocionálnej inteligencie

Kurz na míru

Základní info

Program je určený: manažérom a špecialistom, ktorí už absolvovali základné tréningy manažérskych zručností a sú nepretržite vystavení maximálnemu pracovnému výkonu. Jeho základným zámerom je cez tréning zameraný na využívanie emočnej inteligencie vedieť efektívne reagovať na požiadavky maximálneho pracovného výkonu pri vedení podriadených, cez zvládanie stresových situácií, napätú komunikáciu, rozdiely medzi hodnotami podniku, svojimi vlastnými a svojich podriadených, poznať limity racionálneho riešenia problémov a pod. a tým zlepšovať klímu a výkonnosť organizácie.Ciele:

* využitie doteraz nevyužívaných oblastí v komunikácii (emočná inteligencia)
* zvýšenie výkonnosti a efektívnosti práce manažmentu
* rozvoj kvality vzťahov a riadenia vysokovýkonnej organizácie.

Zvyšovanie emocionálnej inteligencie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.