Zvyšování výkonnosti týmu - týmové role

Kurz na míru

Základní info

Potřebujete zlepšit spolupráci a komunikaci v týmu? Hledáte způsob, jak uvolnit jedinečný potenciál a schopnosti všech členů ve prospěch celého týmu? Uspořádejte vyvážený tým, který bude vysoce efektivní.

Kurz se skládá ze dvou základních částí:

  • Identifikace rolí v týmu u jednotlivých členů formou elektronického dotazníku (sebehodnocení a hodnocení od kolegů).
  • Workshop s týmem nad výsledky průzkumu.

V rámci tohoto kurzu využíváme metodiku týmových rolí dle M. Belbina.

Přínosy kurzu:

  • Zlepšení týmové spolupráce.
  • Rozvoj silných stránek týmu i jednotlivců.
  • Identifikace rolí, které mají  v týmu nízké zastoupení.
  • Zvýšení úrovně komunikace a vzájemného porozumění.

Zvyšování výkonnosti týmu - týmové role

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.