ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO VÝKONU - SEBEŘÍZENÍ

Kurz na míru

Základní info

Základní kurz - 2 dny

 

Cíl:

vytvoření zdravého postoje a naučení základních technik k ovlivňování vlastního výkonu

Hlavní metoda:

po představení témat a cíle semináře se bude pracovat formou zážitku při cvičení/ hře k jednotlivým tématům s následnou reflexí zážitku a začleněním do referenčního rámce účastníků. Hlavní důraz je kladen na sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení a vytváření spojitosti s realitou v osobním a pracovním životě,

Výukové metody:

Práce metodami Transakční analýzy a NLP (Neurolingvistického programování) pro podporu výkonu. Hry, cvičení, debatní metody, formuláře a pracovní listy, dramatické metody, natáčení/nahrávání, reálné/ modelové situace, sebereflexe a zpětná vazba, simulace.

Témata:

Úvod - osobní cíle a metody, dohoda na pravidlech,

  • úvod do tématu

  • životní postoje, scénáře, Winner/ Looser scenario, a nastavení WINNER scénáře

  • emoce a jak je využívat

  • techniky selfkoučingu 

  • práce s osobními cíly

  • vliv scénáře na timemanagement a co s tím

  • základní techniky duševní hygieny pro udržení vítězného scénáře

  • překonávání překážek

  • práce s koučem

Závěr - reflexe a vytvoření osobního plánu tréninku pro praxi

ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO VÝKONU - SEBEŘÍZENÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.