ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Kurz na míru

Základní info

Cíl:

vytvoření zdravého postoje a naučení základních technik k ovlivňování výkonu druhých

Hlavní metoda:

po představení témat a cíle semináře se bude pracovat formou zážitku při cvičení/ hře k jednotlivým tématům s následnou reflexí zážitku a začleněním do referenčního rámce účastníků. Hlavní důraz je kladen na sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení a vytváření spojitosti s realitou v osobním a pracovním životě.

Výukové metody:

Hry, cvičení, debatní metody, formuláře a pracovní listy, dramatické metody, natáčení/nahrávání, reálné/ modelové situace, sebereflexe a zpětná vazba, simulace.

Témata:

Úvod - cíle a metody, dohoda na pravidlech

 • úvod do motivace a demotivace

 • zdravý průběh řízení výkonu

 • participativní a transformační management

 • vliv manažera na výkon

 • práce s cíli

 • zadávání práce

 • situační management

 • principy koučingu

 • kontrola a zpětná vazba

 • emoční inteligence a zvládání komplikovaných situací

 • analýza poklesu či stagnace výkonu

 • řízení nápravy stavu

 • práce s poradcem/ koučem

Závěr - reflexe a vytvoření osobního plánu tréninku pro praxi

ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.