ZVLÁDÁNÍ ZMĚN

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Program je zaměřen na přípravu těch zaměstnanců, kteří přímo změny netvoří, ale potřebují se s nimi vyrovnávat a zmobilizovat svůj potenciál pro jejich úspěšnou realizaci.  

Účastníci v tomto programu nastartují pozitivní obrat svého postoje ke změnám a naučí se zvládat stres ze změnových situací.

 

Cíle programu

 • Připravit účastníky na změny v organizaci
 • Překonat vlastní rezistenci ke změnám
 • Získat profesionální náhled na změny ve firmě
 • Eliminovat svůj strach a negativní postoje vůči změnám
 • Vybudit v účastnících chuť aktivně se podílet na změnách

 

Obsah programu

 • Změna jako konstanta dnešní doby -  základní náhledy na změnu
 • Druhy změn a faktory, které je způsobují
 • Rámec managementu změny
 • Jak probíhá změna
 • Kroky realizace změny
 • Připravenost na změny jako klíčová dovednost současnosti
 • Postoje vůči změnám – jak změnu přijmout
 • Změna jako příležitost - jak získat pozitivní náhled na změnu
 • Komunikace změn a ve změnách
 • Lidská reakce na změnu a její jednotlivé fáze
 • Příčiny odporu ke změně - různé příčiny negativního přístupu ke změnám
 • Techniky překonání odporu k realizaci změny – strategie pro snížení odporu ke změně
 • Zvládání stresu z prostředí změn i z aktuálně probíhající změny

 

Další zajímavé kurzy naleznete zde


Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink
 • praktická cvičení, hry, dotazníky a testy
 • případové studie                                                      

 

Klíčová slova

vedení, motivace, manažerské dovednosti, manažer, změna, změny, řízení změn, zvládání změn, změnový, odpor, participace, firemní kultura, komunikace, změn, stres

 

ZVLÁDÁNÍ ZMĚN

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.